PV 15f – podpěra vedení
na hřebenáče plastových šindelů