PV 15e – podpěra vedení
na hřebenáče univerzální velká