PV 15d – podpěra vedení
na hřebenáče univerzální malá