ČSN EN 62561-1

Součásti systému ochrany před bleskem – Část 1: Požadavky na spojovací součásti.

  • norma uvádí požadavky na spojovací součásti, aby při jejich instalaci, podle pokynů výrobce, byla jejich funkce spolehlivá, stálá a bezpečná pro osoby a okolní zařízení.

ČSN EN 62561-2

Součásti systému ochrany před bleskem – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče.

  • norma předepisuje požadavky a zkoušky pro kovové vodiče, které tvoří součást jímacího systému a svodů a pro kovové zemniče, které tvoří součást uzemňovací soustavy.

ČSN EN 62561-4

Součásti systému ochrany před bleskem – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů.

  • norma předepisuje požadavky a zkoušky pro podpěry, které se používají k upevnění vodiče jímacího vedení a svodů.

ČSN 33 2000-5-54

Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče.

  • norma uvádí požadavky na provedení uzemnění při splnění požadavků bezpečnosti a správné funkce elektrického zařízení nahrazuje ČSN 332050.

ČSN EN 62305-1

Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

  • norma poskytuje obecné principy, kterými se má řídit ochrana před bleskem.

ČSN EN 62305-2

Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika.

  • norma obsahuje návod pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku.

ČSN EN 62305-3

Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.

  • norma obsahuje požadavky na ochranu staveb před hmotnými škodami pomocí systému ochrany před bleskem.

ČSN EN 62305-4

Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

norma obsahuje informace pro návrh, instalaci, revizi, údržbu a zkoušení ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem.