TREMIS vyrábí komponenty pro návrh a instalaci hromosvodu a uzemnění, splňující požadavky ochrany před bleskem podle norem ČSN EN 62305. Jednotlivé komponenty hromosvodní a zemnící soustavy jsou řešeny podle použití v normách pro součásti systému ochrany před bleskem ČSN EN 62561.

TREMIS zajišťuje na své výrobky certifikaci podle evropských norem v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze. Výstupem zkoušek jsou zkušební protokoly, podle kterých jsou vystaveny certifikáty pro jednotlivé kategorie výrobků a u svorek i zkušební listy výrobků s kompletními informacemi o výrobku.

TREMIS doporučuje investorovi stavby řešit návrh uzemnění a hromosvodu ve spolupráci s autorizovaným projektantem ochrany před bleskem, který má dostatek odborných znalostí a technickou podporu výrobce. Realizací doporučujeme pověřit odborně způsobilé firmy. Výsledkem řešení bude nejen technicky funkční ochrana před bleskem, ale i řešení nerušící vzhled a provedení stavby.

TREMIS má zaveden funkční systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát TÜV SÜD Czech s.r.o. je vystaven pro obory činnosti vývoj, výroba a prodej součástí pro hromosvody a uzemnění.

TREMIS nabízí sortiment výrobků v pozinkovaném provedení, dále pak v provedení nerezovém, měděném a slitině hliníku.

Součásti pro hromosvody a uzemnění v pozinkovaném provedení
Použitý materiál je ocel S235 nebo DD11, tvárná litina a plast stabilizovaný proti UV záření.
Pro zátěž je používán štěrk nebo beton odolný změnám teplot.
Výrobky z oceli mají povrchovou úpravu žárovým zinkováním, kde zinek vytváří povlak s dlouhodobou životností a elektrochemickou ochranou. Tloušťky vrstvy zinku jsou podle technických podmínek uvedených v ČSN EN ISO 1461. Spojovací materiál M8 a M10 je s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, v kvalitě podle ustanovení ČSN EN ISO 10684. U ekonomických provedení je použit galvanicky zinkovaný spojovací materiál M6.

Součásti pro hromosvody a uzemnění v měděném provedení – označení Cu
Použitý materiál pro výrobu svorek je elektrovodná měď E-Cu 57 (Cu-ETP/CW004A), ostatní výrobky jsou z mědi bez požadavku na zaručenou vodivost.
Spojovací materiál M8 a M10 je z mědi, pájené výrobky s vruty 8/100 jsou celoměděné a u výrobků s vruty 6/50, 8/160 a 8/200 jsou vruty nerezové v provedení A2.

Součásti pro hromosvody a uzemnění v nerezovém provedení – označení N (N V4A)
Použitý materiál je nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304) s označením N, nerezová ocel DIN 1.4404 (AISI 316L) s označením N V4A (pro svorky a vodiče uložené v zemi).
Spojovací materiál M6, M8, M10 a vruty jsou podle provedení výrobku v jakosti A2 nebo A4.

Součásti pro hromosvody v provedení slitina hliníku – označení AlMgSi
Použitý materiál je slitina hliníku AlMgSi, vodiče a jímací tyče jsou dodávány z materiálu EN AW 6101B. Spojovací materiál svorek M8 a M10 včetně pérové podložky je nerezový v jakosti A2.

Součásti pro instalaci oddáleného hromosvodu
Izolační tyč, která zajišťuje dostatečnou vzdálenost od chráněného zařízení, je z kompozitního materiálu (GFK), upínací část a spojovací materiál M8 je žárově zinkovaný.