PV 23b – podpěra vedení
na plechové střechy

PV 23b – podpěra vedení
na plechové střechy