PV 23 – podpěra vedení
na plechové střechy

PV 23 – podpěra vedení
na plechové střechy