PV 21d – podpěra vedení
na ploché střechy

PV 21d – podpěra vedení
na ploché střechy